Wybory Samorządowe 2018 – Warszawa – Białołęka

Granice okręgów wyborczych dla dzielnicy Warszawa – Białołęka

 

OKRĘGI GRANICE
OKRĘG NR 1 Zachodnią granicą dzielnicy od Trasy Toruńskiej do wlotu ulicy J. Mehoffera – wzdłuż ulicy J. Mehoffera do ulicy Świderskiej (bez adresów przy ulicy J. Mehoffera) – wzdłuż ulicy Świderskiej do ulicy W. Świętosławskiego (z adresami przy ulicy Świderskiej) – wzdłuż ulicy W. Świętosławskiego do ulicy Światowida (z adresami przy ulicy W. Świętosławskiego) – wzdłuż ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej (bez adresów przy ulicy Światowida) – wzdłuż ulicy Modlińskiej do ulicy Klasyków (z adresami po stronie parzystej ulicy Modlińskiej) – wzdłuż ulicy Klasyków do wiaduktu nad torami kolejowymi (z adresami przy ulicy Klasyków)-wiaduktem nad torami kolejowymi do ulicy Czołowej – wzdłuż ulicy Czołowej do ulicy Marywilskiej (bez adresów przy ulicy Czołowej) – wzdłuż ulicy Marywilskiej do południowej granicy dzielnicy (z adresami przy ulicy Marywilskiej) – południową granicą dzielnicy do zachodniej granicy dzielnicy.
OKRĘG NR 2 Wzdłuż ulicy Światowida od ul. Modlińskiej do ulicy W. Świętosławskiego (z adresami przy ulicy Światowida) – wzdłuż ulicy W. Świętosławskiego do ulicy Świderskiej (bez adresów przy ulicy W. Świętosławskiego) – wzdłuż ulicy Świderskiej do ulicy J. Mehoffera (bez adresów przy ulicy Świderskiej) – parzystą stroną ulicy J. Mehoffera do zachodniej granicy dzielnicy – od zachodniej granicy dzielnicy nieparzystą stroną ulicy J. Mehoffera do ulicy Książkowej (z adresami przy ulicy J. Mehoffera) – wzdłuż ulicy Książkowej do ulicy Strumykowej (bez adresów przy ulicy Książkowej) – wzdłuż ulicy Strumykowej do ulicy Dróżka (bez adresów przy ulicy Strumykowej)-wzdłuż ulicy Dróżka do ulicy Leśnej Polanki (bez adresów przy ulicy Dróżka) – ulicą Leśnej Polanki do ulicy Poetów – ulicą Poetów do ul. Tłuchowskiej (z adresami przy ulicy Poetów) – wzdłuż ulicy Tłuchowskiej do ulicy Sprawnej (bez adresów przy ulicy Tłuchowskiej) – ulicą Sprawną do ulicy Aluzyjnej – ulicą Aluzyjną do ulicy Modlińskiej (bez adresów przy ulicy Aluzyjnej) – wzdłuż ulicy Modlińskiej do ul. Prząśniczek (z adresami przy ulicy Modlińskiej) – wzdłuż ulicy Prząśniczek do ulicy Animuszu (z adresami przy ulicy Prząśniczek) – wzdłuż ulicy Animuszu do ulicy Przylesie (bez adresów przy ulicy Animuszu) – wzdłuż ulicy Przylesie do ulicy Czajki (bez adresów przy ulicy Przylesie) – wzdłuż ulicy Czajki do ulicy bez nazwy biegnącej wzdłuż południowej granicy oczyszczalni ścieków „Czajka” (bez adresów przy ulicy Czajki) – ulicą bez nazwy biegnącą wzdłuż południowej granicy oczyszczalni ścieków „Czajka” do ulicy Deseniowej – wzdłuż ulicy Deseniowej do linii kolejowej (bez adresów przy ulicy Deseniowej) – linią kolejową na południe do wiaduktu nad torami kolejowymi przy ulicy Klasyków – wiaduktem nad torami kolejowymi do ulicy Klasyków – wzdłuż ulicy Klasyków do ulicy Modlińskiej (bez adresów przy ulicy Klasyków) – wzdłuż ulicy Modlińskiej do ulicy Światowida (z adresami po stronie nieparzystej przy ulicy Modlińskiej).
OKRĘG NR 3 Zachodnią granicą dzielnicy od wlotu ulicy J. Mehoffera na północ do północnej granicy dzielnicy – północną granicą dzielnicy na wschód do linii kolejowej – linią kolejową na południe do wlotu ulicy Deseniowej – wzdłuż ulicy Deseniowej do ulicy bez nazwy biegnącej wzdłuż południowej granicy oczyszczalni ścieków „Czajka” (z adresami przy ulicy Deseniowej) – ulicą bez nazwy biegnącą wzdłuż południowej granicy oczyszczalni ścieków „Czajka” do ulicy Czajki – wzdłuż ulicy Czajki do ulicy Przylesie (z adresami przy ulicy Czajki) – wzdłuż ulicy Przylesie do ulicy Animuszu (z adresami przy ulicy Przylesie) – wzdłuż ulicy Animuszu do ulicy Prząśniczek (z adresami przy ulicy Animuszu) – wzdłuż ulicy Prząśniczek do ulicy Modlińskiej (bez adresów przy ulicy Prząśniczek) – ulicą Modlińską na północ do ulicy Aluzyjnej (bez adresów przy ulicy Modlińskiej) – ulicą Aluzyjną do ul. Sprawnej (z adresami przy ulicy Aluzyjnej) – ulicą Sprawną do ulicy Tłuchowskiej – wzdłuż ulicy Tłuchowskiej do ulicy Poetów (z adresami przy ulicy Tłuchowskiej) – ulicą Poetów do ulicy Leśnej Polanki (bez adresów przy ulicy Poetów) – ulicą Leśnej Polanki do ulicy Dróżka – wzdłuż ulicy Dróżka do ulicy Strumykowej (z adresami przy ulicy Dróżka) – wzdłuż ulicy Strumykowej do ulicy Książkowej (z adresami przy ulicy Strumykowej) – wzdłuż ulicy Książkowej do ulicy J. Mehoffera (z adresami przy ulicy Książkowej) – wzdłuż ulicy J. Mehoffera do zachodniej granicy dzielnicy (bez adresów przy ulicy J. Mehoffera).
OKRĘG NR 4 Północną granicą dzielnicy na wschód od linii kolejowej do wschodniej granicy dzielnicy – wschodnią granicą dzielnicy do południowej granicy dzielnicy – południową granicą dzielnicy do ulicy Marywilskiej – wzdłuż ulicy Marywilskiej do ulicy Czołowej (bez adresów przy ulicy Marywilskiej) – wzdłuż ulicy Czołowej do wiaduktu nad torami kolejowymi (z adresami przy ulicy Czołowej) – torami kolejowymi od wiaduktu do północnej granicy dzielnicy.
OKRĘG NR 5 Wschodnią granicą dzielnicy od ulicy Zdziarskiej do południowej granicy dzielnicy-południową granicą dzielnicy do ulicy Ostródzkiej-wzdłuż ulicy Ostródzkiej do ulicy Zdziarskiej (z adresami po stronie parzystej przy ulicy Ostródzkiej)-wzdłuż ulicy Zdziarskiej do wschodniej granicy (bez adresów przy ulicy Zdziarskiej).

Zarejestrowane komitety wyborcze

 

Nazwa komitetu wyborczego Skrócona nazwa komitetu
KW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI

 

Informacje dotyczące obwodów głosowania dla dzielnicy Warszawa-Białołęka