Białołęka

Białołęka – dzielnica Warszawy położona w prawobrzeżnej części miasta.
Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy.
Białołęka ma powierzchnię 73,04 km², a liczba mieszkańców (stan na 1 stycznia 2017) wynosi 116 127.

Nazwa była notowana w dokumentach od początku XV wieku m.in. jako Bialalanka, Biała Łąka i Biało Łęka. Pochodzi od określenia topograficznego „biała łąka” (biel, mokradło, podmokła łąka, bielawa) i jest związana z widokiem jasnego lustra wody, rodzajem roślinności występującej na łące lub też z jej funkcją gospodarczą (wybielanie płótna).